ZET JE EMOTIES (OM) IN BEWEGING!


 

Sessies en/of workshopgroepsbijeenkomsten voor slachtofferhulp, traumabehandeling-en verwerking (met lotgenoten) met Emo-Dynamische-en Psychofysieke, lichaamsgerichte
no-nonsens training, voor het opsporen, opruimen en verwerken van aangrijpende
gebeurtenissen, verdriet, angsten, schuldgevoelens, wrok, blokkades en andere trauma's.
De training bij de sessies of groepen is erop gericht dat je in de ogen kijkt wat er toen zó moeilijk, bedreigend of beangstigend was en in je systeem te verwerken.
De oefeningen en technieken zijn er op gericht de stress-, blokkades-en zelfondermijnende factoren te (leren) neutraliseren, zodat je weer "normaal" kunt functioneren. "NORMAAL FUNCTIONEREN" betekent hier: je angsten en verdriet geneutraliseerd hebben en weer voldoende vertrouwen in de toekomst te krijgen, waardoor je beseft dat het leven (nog steeds) de moeite waard is.

LET OP! DIT IS GEEN PRAATGROEP. ER ZAL FLINK GEWERKT WORDEN AAN VERWERKING!

ONDERWERPEN, TECHNIEKEN EN LESMATERIAAL DIE BEHANDELD ZULLEN WORDEN TIJDENS SESSIES EN/OF BIJEENKOMSTEN:

1  De wisselwerking tussen lichaam en geest;
2  Principes van adem-en spierspanningen, emoties en pijn;
3  De pilaar van verdriet, angst, boosheid en frustraties ;
4  Spiertesten en verbeeldingskrachtoefeningen als verduidelijking hoe door gedachten en gevoelens,     lichamelijke en geestelijke reacties veroorzaakt worden;
5  Hoe en op welke manieren trauma's ontstaan en terugkomen;
6  Verdedigings en (zelf-)beschermingsmechanismen; ontkennen, negeren, blokkeren, verdringen,     vergeten, vermijden,"enz.;
7  Pre en Post-Traumatische-Stress-Syndromen; verschijnselen, principes, oorzaken;
8  Ontspanningstechnieken en het verwerkingsproces;
9  RetroScopie en RetroSpectie-oefeningen; opsporen en ontdekken van oorzaak en gevolg, omzetten,     neutraliseren en verrijken van het verleden;
10 Ontdooi-, ontladings-, uitlaatklep-en neutralisatietechnieken en principes.
    (Resetten en Fine-Tunen).

LESMATERIAAL:


Tijdens de sessies en/of bijeenkomsten maken we gebruik van het werkboek: "MIJN LICHAAM ZEGT"; leer vertrouwen op de innerlijke oerwijsheid van je lichaamsgevoelens, het compacte en practische informatieboekje voor zowel de deelnemers als de partners of familieleden: "ZET JE EMOTIES (OM)IN BEWEGING" en de syllabus: "PIJN EN PIJNBESTRIJDING MET DE NATUURLIJKE METHODE".

Deze sessies en/of bijeenkomsten zijn alléén toegankelijk voor personen die door instanties als slachtofferhulp, zedenpolitie, Altrecht. arts, psycholoog of door andere lotgenoten doorverwezen zijn, of daarvoor een persoonlijke uitnodiging gekregen hebben.
Koffie, thee, limonade, versnapering en een werkboek of syllabus zijn bij de sessies of bijeenkomsten inbegrepen.

Heb je interesse of wil je méér informatie, neem dan contact op met Caroll's Trainingscentrum voor de mogelijkheden.
EEN groep zal maximaal uit 6 tot 8 personen bestaan!
Wanneer je komt, neem dan in ieder geval gemakkelijk zittende kleding en schone sport-of binnenschoenen mee!


BESEF, dat het altijd beter is om iets te proberen, dan te blijven steken in een situatie die je ongelukkig maakt! Dat is mijn persoonlijke ervaring.

 

NIEUWS

 

Voor prijzen en tijden, klik hier >>

 

Voor meer informatie, download het GRATIS boekje "Zet je emoties (om) in beweging" :