Disclaimer & PrivacyverklaringMET deze disclaimer wordt verstaan


 • De eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • De content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het bovenstaande is van toepassing op alle pagina's van Dynamiska die u thans bekijkt. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacyverklaring


Dynamiska verwerkt op kleine schaal privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Dynamiska vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Dynamiska dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Dynamiska zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Dynamiska:


 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden Dynamiska persoonsgegevens verwerkt. Dat doet Dynamiska via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (het opmaken van facturen, het versturen van bevestigingsmails, nieuwsbrieven, aankondigingen, felicitaties, condoleances en andere communicaties per E-mail en post etc.)
 • je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Dynamiska daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer Dynamiska jouw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Dynamiska persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw gegevens worden na jouw uitschrijving 7 jaar lang bewaard (bewaarregel voor de belastingdienst)
 • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Dynamiska wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
E-mail: info@dynamiska.nl
Telefoon: 0346-574321